XXI. Kerületi Nagy Imre Általános Iskola

Üdvözöljük honlapunkon!

Papírgyűjtés

2024. április 15-16-án

Leadás ideje:

április 15-én 7:00 – 8:00 15:30 - 17:00

április 16-án 7:00 – 8:00 15:30 - 17:00

helye: iskolaudvar

(megközelítés a hátsó kapun keresztül)

Vegyes papír kategória a következőket tartalmazza:

Minden, ami a korábbi gyűjtéseknél előkerült - újság, irodai papír, hullám karton, nyomdai hulladék, irattári papírok, könyv, italos kartondoboz, tojástálca.

Nem tartalmazhat tapétát, posztert, plakátot, papírcsévét, vagy más néven papírcsövet!

A papírt összekötve vagy papírdobozban kérjük leadni!

Köszönjük!

2024/25. tanév beiratkozási tájékoztató (BÁI menü)


Kedves Szülők!

A 2024/25. tanév első évfolyamára beiratkozási kérelem 2024.03.27-től 2024.04.19. 12:00 óráig küldhető be a KRÉTA e-Ügyintézésen keresztül
(BÁI menü 
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).

Tájékoztatásul közöljük ezzel kapcsolatban az alábbi fontos tudnivalókat

 • A beküldött kérelem ellenőrzése hivatalosan 2024.04.18., csütörtök (8:00-19:00) és 2024.04.19., péntek (8:00-19:00) zajlik, a törvényes képviselő(k) személyes jelenlétében.
 • Törvényes gondviselő megjelenése kötelező! Ellenőrzés során kötelezően be kell mutatni:

 • gyermek nevére kiállított személyazonosságot és a lakóhelyet igazoló hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája),
 • szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolványát.

 • A beiratkozási kérelmet Ügyfélkapuval kell hitelesíteni (digitális aláírás).
 • Digitális aláírás nélkül is beküldhető kérelem, azonban az ilyen típusú kérelmet ki kell nyomtatni, melyet a tanköteles gyermek törvényes képviselőivel és két tanúval is alá kell íratni. Ez a folyamat hosszabb időt vesz igénybe, így kérjük, aki teheti, hitelesítse kérelmét beküldéskor!

Beiratkozási kérelem beküldése

 • Kötelezően kitöltendő adatok:
 • Csillaggal jelölt mezők (személyes, lakóhely, óvodai adatok)
 • Osztálytípus, tagozat választás
 • Közös felügyelet esetén mindkét törvényes gondviselő megadása kötelező
 • Egyedüli nevelés esetén csatolni kell bírósági határozatot a felügyeleti jogról
 • Belépés után a kérelemben első lépésként ki kell választani, hogy körzetes vagy nem körzetes kérelem kerül kitöltésre.
 • Bejelentkezni két opcióval lehet:
 • ügyfélkapus felhasználónévvel, ha rendelkezik ilyennel a gondviselő vagy
 • ideiglenes regisztrációt követően.
 • Adatkezelési tájékoztató elolvasása, nyilatkozattétel.
 • Belépési link: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap (BÁI menü)

 • Kérelem beküldése
 • digitális aláírással vagy
 • nyomtatást követően, kézzel történő aláírással.
 • Beküldött kérelem státuszát ezután nyomon lehet követni a felületen, a Folyamatban lévő ügyek menüsoron.

Egyéb, itt nem részletezett információt a Kréta Tudásbázisán találhatnak, elérhetősége: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913Dél-Pesti Tankerületi Központ

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja: 2024. április 18. (csütörtök) 8-19 óra között

2024. április 19. (péntek) 8-19 óra között

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet

A felvételi kérelem benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. A KRÉTA rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapján találhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (gyermek nevére kiállított, személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok) eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében kijelölt intézménybe kell beíratni.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) szerint az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

Az a szülő vagy törvényes képviselő,aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A kötelező felvételt biztosító intézmények lakóhely szerinti jegyzékei a https://kk.gov.hu/delpest és az intézményi honlapokon találhatóak.

Budapest, 2024. március 1.

Tóth János       

tankerületi igazgató


Iskolába hívogató

A
Budapest XXI. Kerületi
NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
a 2024/2025-es tanévben is szeretettel várja az első osztályba lépő gyerekeket

Mit tudunk nyújtani?

 • könnyen megközelíthető
 • csendes, nyugodt környék
 • modern játszóudvar
 • 3 tornaterem
 • jól felszerelt tantermek
 • tágas terek
 • otthonos, családias légkör
 • barátságos környezet
 • külön blokkban folyik az alsó tagozatosok oktatása
 • elhivatott, szakmailag felkészült, tapasztalt pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok és asszisztensek
 • napirendünk alkalmazkodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz

Minőségi alapozás

 • biztos olvasási-, írás és számolási készség kialakítása
 • a tanulók egyéni tempójához, képességekhez, életkori sajátosságokhoz igazodó módszerek alkalmazása
 • matematika tantárgy oktatására heti plusz egy órát biztosítunk 1-3. osztályban
 • 4. évfolyamtól van lehetőség angol vagy német nyelv tanulására

Tehetséggondozás

 • iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont
 • tanulóink eredményesen szerepelnek a kerületi és országos versenyeken
 • elsős tanulóink szakkör keretében ismerkedhetnek meg a ROBOTIKA rejtelmeivel
 • művészeti oktatás az iskola épületében (tánc, képzőművészet, színjáték, hangszertanulás) 

Nyílt nap (szülőknek)

2024. március 6-án

8:00 Igazgatói tájékoztatás

9:00- 9:45 óralátogatás

10:00-10:45 óralátogatás

Iskolába hívogató foglalkozás:

2024. április 10. szerda 16:30

Szeretettel várjuk a leendő elsős gyermekeket és szüleiket.

1214 Budapest
Simon Bolivár sétány 4-8.

30/832-0039

csepelamk.isk@gmail.com

nagy-imre-iskola.webnode.hu

© 2021 XXI. Kerületi Nagy Imre Általános Iskola. 1114 Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8..
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el